30

Małgorzata Bundzewicz, Zaczarowany Ogród, 2011

add A sua nota 

Descrição do item

Estimativas: 435 - 544 EUR | 2 000 - 2 500 PLN

olej na płótnie 100x 80

sygnowany P.D.


Artystka malarka scenografka, artterapeutka, kuratorka wystaw.

Uprawia twórczość w zakresie malarstwa, rysunku i scenografii.

Studiowała na Wydziale Prawa UJ (dyplom w 1976r.) oraz na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie

(dyplom w 1979r). Podyplomowe Studium Scenografii Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej ASP w

Krakowie.

Od 1989 roku prowadzi zajęcia z zakresu arteterapii w Klinice Psychiatrii CMUJ (obecnie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej (członek Zarządu

Stowarzyszenia). Założyła i prowadzi Galerię Miodowa, (od 1996 r.) gdzie wystawia prace artystów

profesjonalnych i twórców po kryzysach psychicznych.

Należy do ZPAP od 1980 roku. Od 2011 roku jest Członkiem Zarządu Okręgu ZPAP w Krakowie. Od 4

kadencji pełni funkcje skarbnika. W latach dziewięćdziesiątych Redagowała jako Redaktor Naczelny

pismo "Głos Plastyków” teraz wspołredaktorka.

Otrzymała złotą odznakę ZPAP i wyróżnienie Pro Publico Bono - wyróżnienie Stowarzyszenia na Rzecz

Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Autorka logo Stowarzyszenia i innych. W 2019 roku Złotą

Odznakę Przyjaciół Fundacji Judaica. W latach 1992, 1997 i 1998 stypendystka MKiS.

Nagroda Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Najlepszy Artterapeuta w psychiatrii 2021

Zorganizowała około 33 wystaw indywidualnych malarstwa i rysunku w Polsce, w Norwegii,

w Niemczech, USA i Holandii.m.in.:

. galeria „GIL” Kraków 1980

. Harstad Gallery w Norwegii 1983

. Modern Gallery w Darmstadt 1982

.BWA w Gdańsku 1984

. Wooden Gallery w Chicago 1988 roku,

.Gallery Arlingdon Heights 1988

.Galerai Inny Świat,Kraków 1989

. Gallery 58 ,Chicago 1990r

.Hadar Gallery , Kraków 1994

. Galeria Sokół w Nowym Sączu 1998

. Galeria Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie.( 1998, 2000, 2017, 2019, 2020)

. Mala Galeria w Nowym Sączu 2019

-Galeria Fundacji Judaika ..podwójne życie obrazów 2021

Brała udział w około 90 wystawach zbiorowych m.in.: Salony Malarstwa w Pałacu Sztuk i w BWA w

Krakowie, Salon Stulecia w Brukseli, Salon stulecia ZPAP w Warszawie, wystawy z cyklu Art. Studio


Miodowa i przyjaciele w Pałacu Sztuk w Krakowie i w Centrum kultury Żydowskiej w Krakowie

i wiele innych.


Kuratorka 10 wystaw w ramach programu Schizofrenia – otwórzcie drzwi w Pałacu Sztuki w

Krakowie.

Kuratorka 9 wystaw ART MEETING w Galerii Panorama w Tomaszowicach, artystów członków ZPAP

OK.

Zorganizowała ok. 50 wystaw w Galerii Miodowa dla pacjentów po przebytych kryzysach

psychicznych i artystów z Polski i z zagranicy.

Zaprojektowała około 20 scenografii do spektakli teatralnych, telewizyjnych i filmów w teatrach

w Bytomiu, w Katowicach w, Lublinie, we Wrocławiu, w Czeskim Cieszynie, w Studio TV

w Katowicach, filmy fabularne w rez. W. Jakubowskiej,).

Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w

Darmstadt oraz do kolekcji prywatnych w Polsce i za granicą.

Autorka wielu opracowań na temat historii sztuki( Głos Plastyków) i sztuki osób po przejściu kryzysów

psychicznych m.in. W poszukiwaniu nieutraconego talentu (Biblioteka Psychiatrii Polskiej,

Schizofrenia różne konteksty), Artyści-strażnicy wyobraźni (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne).

Bosch rozmawia z Brueglem (Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Kielcach)

Wykład „Sztuka , która leczy” Human Week w UJ.


Małgorzata Bundzewicz


Artystka malarka scenografka, artterapeutka, kuratorka wystaw.

Uprawia twórczość w zakresie malarstwa, rysunku i scenografii.

Studiowała na Wydziale Prawa UJ (dyplom w 1976r.) oraz na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie

(dyplom w 1979r). Podyplomowe Studium Scenografii Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej ASP w

Krakowie.

Od 1989 roku prowadzi zajęcia z zakresu arteterapii w Klinice Psychiatrii CMUJ (obecnie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej (członek Zarządu

Stowarzyszenia). Założyła i prowadzi Galerię Miodowa, (od 1996 r.) gdzie wystawia prace artystów

profesjonalnych i twórców po kryzysach psychicznych.

Należy do ZPAP od 1980 roku. Od 2011 roku jest Członkiem Zarządu Okręgu ZPAP w Krakowie. Od 4

kadencji pełni funkcje skarbnika. W latach dziewięćdziesiątych Redagowała jako Redaktor Naczelny

pismo "Głos Plastyków” teraz wspołredaktorka.

Otrzymała złotą odznakę ZPAP i wyróżnienie Pro Publico Bono - wyróżnienie Stowarzyszenia na Rzecz

Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Autorka logo Stowarzyszenia i innych. W 2019 roku Złotą

Odznakę Przyjaciół Fundacji Judaica. W latach 1992, 1997 i 1998 stypendystka MKiS.

Nagroda Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Najlepszy Artterapeuta w psychiatrii 2021

Zorganizowała około 33 wystaw indywidualnych malarstwa i rysunku w Polsce, w Norwegii,

w Niemczech, USA i Holandii.m.in.:

. galeria „GIL” Kraków 1980

. Harstad Gallery w Norwegii 1983

. Modern Gallery w Darmstadt 1982

.BWA w Gdańsku 1984

. Wooden Gallery w Chicago 1988 roku,

.Gallery Arlingdon Heights 1988

.Galerai Inny Świat,Kraków 1989

. Gallery 58 ,Chicago 1990r

.Hadar Gallery , Kraków 1994

. Galeria Sokół w Nowym Sączu 1998

. Galeria Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie.( 1998, 2000, 2017, 2019, 2020)

. Mala Galeria w Nowym Sączu 2019

-Galeria Fundacji Judaika ..podwójne życie obrazów 2021

Brała udział w około 90 wystawach zbiorowych m.in.: Salony Malarstwa w Pałacu Sztuk i w BWA w

Krakowie, Salon Stulecia w Brukseli, Salon stulecia ZPAP w Warszawie, wystawy z cyklu Art. Studio


Miodowa i przyjaciele w Pałacu Sztuk w Krakowie i w Centrum kultury Żydowskiej w Krakowie

i wiele innych.


Kuratorka 10 wystaw w ramach programu Schizofrenia – otwórzcie drzwi w Pałacu Sztuki w

Krakowie.

Kuratorka 9 wystaw ART MEETING w Galerii Panorama w Tomaszowicach, artystów członków ZPAP

OK.

Zorganizowała ok. 50 wystaw w Galerii Miodowa dla pacjentów po przebytych kryzysach

psychicznych i artystów z Polski i z zagranicy.

Zaprojektowała około 20 scenografii do spektakli teatralnych, telewizyjnych i filmów w teatrach

w Bytomiu, w Katowicach w, Lublinie, we Wrocławiu, w Czeskim Cieszynie, w Studio TV

w Katowicach, filmy fabularne w rez. W. Jakubowskiej,).

Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w

Darmstadt oraz do kolekcji prywatnych w Polsce i za granicą.

Autorka wielu opracowań na temat historii sztuki( Głos Plastyków) i sztuki osób po przejściu kryzysów

psychicznych m.in. W poszukiwaniu nieutraconego talentu (Biblioteka Psychiatrii Polskiej,

Schizofrenia różne konteksty), Artyści-strażnicy wyobraźni (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne).

Bosch rozmawia z Brueglem (Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Kielcach)

Wykład „Sztuka , która leczy” Human Week w UJ.

Leilão
Aukcja "Heaven"- Zaczarowany Ogród
gavel
Data
12 Novembro 2021
date_range
Preço inicial
327 EUR
Estimativas
435 - 544 EUR
2 000 - 2 500 PLN
O item não foi vendido e ainda pode estar disponível. Se quiser comprar, pergunte sobre a possibilidade de comprar e o preço atual.
Visualizações: 175 | Preferidos: 0
Leilão

Galeria Kontrowersyjna

Aukcja "Heaven"- Zaczarowany Ogród
Data
12 Novembro 2021
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Custo de entrega

Prémio do comprador
18.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Termos e Condições

Regulamin aukcji 


1. Organizatorem Aukcji jest Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny Aleksandra Koziarska z siedzibą w Kozłowie Biskupim ul. Północna 17D 96-513 Nowa Sucha NIP:837-187-03-443

2.  Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone Organizatorom przez ich właścicieli. 

3.  Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają cenę wywoławczą PLN.

4. Gwarantujemy zgodność cech licytowanych obiektów opisem. Opisy obiektów z katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji. 

5. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby, bez konieczności wpłacenia wadium. Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną o wysokości 18% ceny wylicytowanej , która obowiązuje również w sprzedaży po aukcyjnej. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego  jest wypełnienie karty z danymi osobowymi i kontaktowymi przed aukcją, ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres [email protected]  lub zgłoszenie ich telefonicznie na numer  516-706-999.Osoby zainteresowane licytacją, a nie mogące w niej uczestniczyć osobiście mogą złożyć organizatorom aukcji ofertę kupna z podaniem limitu cenowego(limit cenowy JEST INFORMACJĄ POUFNĄ). W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji-Aukcjonera.

6. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom, jednak nie później niż 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie trwania aukcji. 

7. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę-Aukcjonera 

8. Przystąpienie w licytacji(podwyższanie stawki) wynosi 100 PLN, pomiędzy 2000zł a 5000zł wynosi 200zł, powyżej kwoty 5000zł wynosi 500zł 

9. Zakończenie licytacji następuje w momencie trzykrotnego uderzenia młotkiem przez Aukcjonera co jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna sprzedaży. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą kwotę.

10. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu. Aukcjoner ma prawo powtórzyć licytację.

11. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa kupna-sprzedaży została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty za obiekt w ustalonym regulaminem terminie. 

12. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowany obiekt w terminie 7(siedmiu) dni roboczych od daty licytacji. W przypadku braku wpłaty w w/w terminie obiekt może być zwrócony właścicielowi, a transakcja zostanie anulowana. Możliwe formy płatności na Aukcji to: przelew bankowy na konto , na rachunek bankowy nr 48 1020 1185 0000 4802 0311 6597 

Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania pełnej wpłaty.

13. Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym lub istniała uzasadniona wątpliwość, co do jego autentyczności nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić zakupiony obiekt, a organizatorzy akcji oddadzą całą kwotę zakupu. Zakwestionowania autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami.

14. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacja Regulaminu.

15. Galeria Kontrowersyjna i Dom Akcyjny oferuje usług na terenie naszego kraju.

16. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie wszystkich obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć nabycia bezpośrednio po zakończeniu licytacji wybranego przedmiotu. 

 
Przepisy 

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH 


1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1446),wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz. U z 2014 r. poz 1446), od 6 grudnia 2017 r. Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku. 

3. Zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu, terroryzmy (t. j. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1049), Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro. 

4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 20004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. u. Z 2016 r poz 1829), Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:

 

1. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz

2.jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.


Sobre o leilão

Galeria Kontrowersyjna to nie tylko  mocne uderzenie , tu akurat zapraszamy na aukcję pełną różnorodnego malarstwa 

z wachlarzem technik i tematów dostarczonych przez Artystów goszczących już u nas  i tych nowych

FAQ
Sobre o vendedor
Galeria Kontrowersyjna
Contacto
Galeria Kontrowersyjna
room
ul. Północna 17d Kozłów Biskupi
96-513 Nowa Sucha
phone
+48516706999

Clientes que compraram as obras deste artista também compraram

keyboard_arrow_up
+