3

Marek Szczęsny, Piękna i Bestia, 2021

add A sua nota 

Descrição do item

Estimativas: 327 - 435 EUR | 1 500 - 2 000 PLN

akryl na płótnie 60x60

 sygnowany P.D.

Marek Szczęsny, ur. 1958 .
Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu oraz Wydziału Artystyczno- Pedagogicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach , wydziału Sztuki w Cieszynie w pracowni malarstwa profesora Jerzego Wrońskiego ,założyciela artystycznej Grupy Krakowskiej . Od 1987 roku przebywa w Niemczech zajmując się zawodowo malarstwem kościelnym , restauracją zabytków . Od 1994 do 2005 prowadził samodzielną działalność artystyczną ,współpracując z kilkoma galeriami między innymi Galerią Mensing oraz z wydawnictwami sztuki ( Platin Art , PGM, Tushita Verlag). W latach 2000 2006  prowadził własną galerię autorską oraz szkołę malarstwa. W latach 2008- 2010 przebywał w Tunezji , współpracując między innymi z Galerią w Sidi Bou Said , w Tunisie . Brał udział w licznych wystawach grupowych na terenie Niemiec i Szwajcarii. Indywidualne wystawy między innymi w Ambasadzie Polskiej w Tunisie , w Essen, Bochum . Stała ekspozycja prac we własnej galerii .W 2000 roku zdobył główną nagrodę na Międzynarodowym Forum Airbrush , w kategorii Bodypainting. Kilka motywów artysty wydanych w formie plakatów ,posterów i kalendarzy zdobyło międzynarodowy rozgłos i dużą popularność ,znajdując się na czołowych listach najlepiej sprzedających się motywów  ( Venus II Blue , Blue Man ). Artysta jest również autorem kilku okładek albumów muzycznych czołowych polskich grup rockowych ( Believe ,Millenium). Aktualnie prócz pracy twórczej zajmuje się działalnością pedagogiczną, angażując się w pomoc uchodźcom z terenów objętych wojną. 
Leilão
Aukcja "Heaven"- Zaczarowany Ogród
gavel
Data
12 Novembro 2021
date_range
Preço inicial
261 EUR
Estimativas
327 - 435 EUR
1 500 - 2 000 PLN
Preço de venda
334 EUR
Preço final sem prémio pago pelo comprador
283 EUR
Cobrir um lance
128%
Visualizações: 226 | Preferidos: 1
Leilão

Galeria Kontrowersyjna

Aukcja "Heaven"- Zaczarowany Ogród
Data
12 Novembro 2021
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Custo de entrega

Prémio do comprador
18.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Termos e Condições

Regulamin aukcji 


1. Organizatorem Aukcji jest Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny Aleksandra Koziarska z siedzibą w Kozłowie Biskupim ul. Północna 17D 96-513 Nowa Sucha NIP:837-187-03-443

2.  Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone Organizatorom przez ich właścicieli. 

3.  Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają cenę wywoławczą PLN.

4. Gwarantujemy zgodność cech licytowanych obiektów opisem. Opisy obiektów z katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji. 

5. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby, bez konieczności wpłacenia wadium. Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną o wysokości 18% ceny wylicytowanej , która obowiązuje również w sprzedaży po aukcyjnej. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego  jest wypełnienie karty z danymi osobowymi i kontaktowymi przed aukcją, ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres [email protected]  lub zgłoszenie ich telefonicznie na numer  516-706-999.Osoby zainteresowane licytacją, a nie mogące w niej uczestniczyć osobiście mogą złożyć organizatorom aukcji ofertę kupna z podaniem limitu cenowego(limit cenowy JEST INFORMACJĄ POUFNĄ). W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji-Aukcjonera.

6. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom, jednak nie później niż 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie trwania aukcji. 

7. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę-Aukcjonera 

8. Przystąpienie w licytacji(podwyższanie stawki) wynosi 100 PLN, pomiędzy 2000zł a 5000zł wynosi 200zł, powyżej kwoty 5000zł wynosi 500zł 

9. Zakończenie licytacji następuje w momencie trzykrotnego uderzenia młotkiem przez Aukcjonera co jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna sprzedaży. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą kwotę.

10. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu. Aukcjoner ma prawo powtórzyć licytację.

11. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa kupna-sprzedaży została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty za obiekt w ustalonym regulaminem terminie. 

12. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowany obiekt w terminie 7(siedmiu) dni roboczych od daty licytacji. W przypadku braku wpłaty w w/w terminie obiekt może być zwrócony właścicielowi, a transakcja zostanie anulowana. Możliwe formy płatności na Aukcji to: przelew bankowy na konto , na rachunek bankowy nr 48 1020 1185 0000 4802 0311 6597 

Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania pełnej wpłaty.

13. Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym lub istniała uzasadniona wątpliwość, co do jego autentyczności nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić zakupiony obiekt, a organizatorzy akcji oddadzą całą kwotę zakupu. Zakwestionowania autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami.

14. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacja Regulaminu.

15. Galeria Kontrowersyjna i Dom Akcyjny oferuje usług na terenie naszego kraju.

16. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie wszystkich obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć nabycia bezpośrednio po zakończeniu licytacji wybranego przedmiotu. 

 
Przepisy 

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH 


1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1446),wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz. U z 2014 r. poz 1446), od 6 grudnia 2017 r. Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku. 

3. Zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu, terroryzmy (t. j. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1049), Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro. 

4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 20004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. u. Z 2016 r poz 1829), Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:

 

1. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz

2.jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.


Sobre o leilão

Galeria Kontrowersyjna to nie tylko  mocne uderzenie , tu akurat zapraszamy na aukcję pełną różnorodnego malarstwa 

z wachlarzem technik i tematów dostarczonych przez Artystów goszczących już u nas  i tych nowych

FAQ
Sobre o vendedor
Galeria Kontrowersyjna
Contacto
Galeria Kontrowersyjna
room
ul. Północna 17d Kozłów Biskupi
96-513 Nowa Sucha
phone
+48516706999

Clientes que compraram as obras deste artista também compraram

keyboard_arrow_up
+