35

Monstfur (2006-2020), Theatrum Mundi, 2008

add A sua nota 

Descrição do item

Estimativas: 1 516 - 2 166 EUR | 7 000 - 10 000 PLN
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite
Akryl, spray, płótno, 100 x 70 cm

Montsfur to artystyczny kolektyw z Częstochowy, który powstał w 2006, a zakończył działalność w 2020 r.. Artyści nie eksponują swojej tożsamości. Twierdzą, że Montsfur to „organizm żyjący na polu sztuki, który żywi się pozostałościami poprzedniej epoki oraz produktami popkultury”. Pierwsza indywidualna wystawa grupy odbyła się w Katowicach w 2007 w ramach festiwalu „Arterie”. Prace były prezentowane w przestrzeni starego dworca kolejowego. Odbite na blachach dzieła zostały skradzione przez… złomiarzy. Grupa tworzyła przede wszystkim w technice szablonu. W twórczości Monstfura często przewija się motyw fabryk, kolei, samochodów i innych symboli okresu PRL-u. Mimo że są artystami z akademickim wykształceniem, na pierwszym miejscu stawiali prawdę i bezkompromisowość — cechy, które według nich odróżniają sztukę ulicy, wywodzącą się z działań na granicy prawa, od sztuki współczesnej. Monstfur tworzył sztukę egalitarną, której założeniem było dojście do szerokiej publiki przy jednoczesnym zachowaniu siły przekazu. Monstfur wystawiał prace na targach sztuki w Monachium, Berlinie, Paryżu i Sztokholmie. Grupa wykonała murale w Jarocinie i Gdańsku. Ma na swoim koncie liczne nagrody – m.in. wyróżnienie honorowe z 2014 i Grand Prix z 2015 na Stencil Art Prize w Sydney. Prace kolektywu znajdują się obecnie w kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Śląskiego. Monstfur, wraz z rzeźbiarzem Tomaszem Górnickim, stworzyli wystrój restauracji Ćma w warszawskiej Hali Koszyki.
Leilão
VII Aukcja Sztuki Współczesnej
gavel
Data
10 Novembro 2021
date_range
Preço inicial
1 191 EUR
Estimativas
1 516 - 2 166 EUR
7 000 - 10 000 PLN
Preço de venda
1 430 EUR
Preço final sem prémio pago pelo comprador
1 191 EUR
Cobrir um lance
120%
Visualizações: 65 | Preferidos: 0
Leilão

Yegorov Gallery

VII Aukcja Sztuki Współczesnej
Data
10 Novembro 2021
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Custo de entrega

Prémio do comprador
20.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  30 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
  500 000
  > 20 000
 
Termos e Condições


I


1.      Organizatorem aukcji jest Yegorov Gallery sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prusa 30/6, 30-117 Kraków, KRS: 0000857104, NIP: 6793204372.


2.      Dane kontaktowe organizatora Aukcji: [email protected], tel. +48 782 114 100.


3.      Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone przez ich właścicieli.


4.      Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną na stronie internetowej organizatora aukcji.


5.      Opisy obiektów zawartych w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.


6.      Do wylicytowanej ceny (ceny młotkowej) doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.


II 


1.      Licytacja będzie miała charakter internetowy i odbędzie się za pośrednictwem portalów aukcyjnych Artinfo.pl i OneBid.pl.

 

2.      Dzieła sztuki będące przedmiotem aukcji wraz z opisem i ceną wywoławczą są umieszczane w katalogu aukcyjnym publikowanym na stronie organizatora.


3.      Yegorov Gallery gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym, jednocześnie zastrzegając możliwość ogłoszenia ewentualnych uzupełnień lub poprawek do treści Katalogu. Yegorov Gallery ma prawo wycofać dzieło sztuki z aukcji do momentu rozpoczęcia licytacji bez podawania przyczyn.


4.      Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również organy reprezentujące osoby prawne, a także osoby przez nie upoważnione, oraz wspólnicy spółek osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z 2018 r. poz. 398, 650, 1544, 2219, 2244.) (“KSH”).


III


1.      Aukcja prowadzona jest przez organizatora lub osobę przez niego upoważnioną.

 

2.      Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa sprzedaży została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia przedmiotu licytacji za obiekt, w ustalonym w niniejszym Regulaminie terminie.


3.      Postąpienie w licytacji (podwyższenie stawki) wynosi:

do 2 000: 100zł
2 000 - 5 000: 200 zł
5 000 – 10 000: 500 zł
10 000 – 30 000: 1 000 zł
30 000 – 100 000: 2 000 zł
100 000 – 200 000: 5 000 zł
200 000 - 500 000: 10 000zł
powyżej 500 000: 20 000 zł


4.      Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W wypadku gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.


5.      Opłacenie wylicytowanej ceny nabycia jest możliwe w siedzibie Yegorov Gallery bądź przelewem bankowym. W przypadku przelewów za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Yegorov Gallery o numerze 63 1050 1445 1000 0090 8100 9707.


IV


1.      Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt.


2.      Prawo własności do dzieła sztuki przechodzi na nabywcę w momencie opłacenia wylicytowanej ceny dzieła i opłaty aukcyjnej.


3.      Na życzenie klienta rzeźba może zostać oczyszczona. W tej sytuacji będzie dostępna do odbioru lub transportu w ciągu 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty. W przypadku rzeźb wymagających demontażu organizator zastrzega sobie termin do 3 tygodni od dnia zapłaty na przeprowadzenie niezbędnych prac demontażowych i konserwatorskich.


V


1.      Osoba biorąca udział w licytacji oświadcza, że zapoznała się ze stanem faktycznym licytowanych obiektów.


2.      Reprodukcja w internecie nie zawsze oddaje wszystkie szczegóły stanu zachowania oraz kolorystykę pracy.


3.      Organizator aukcji daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis katalogowy okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do organizatora aukcji, który w takim wypadku zwróci całą wpłacona kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.


4.      Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.


5.      Yegorov Gallery nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt.


6.      Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.


7.      W związku z nowelizacją ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zezwolenia na wywóz wymagają tylko te obiekty, które przekroczyły progi wiekowo-kwotowe dla poszczególnych kategorii zabytków, określone w art. 51 wyżej wymienionej ustawy.

Sobre o leilão


FAQ
Sobre o vendedor
Yegorov Gallery
Contacto
Yegorov Gallery sp. z o. o.
room
ul. Prusa 30/6
30-117 Kraków
phone
+48 782 114 100
Horário de funcionamento
Segunda-feira
Fechados
Terça-feira
12:00 - 17:00
Quarta-feira
12:00 - 17:00
Quinta-feira
12:00 - 17:00
Sexta-feira
12:00 - 17:00
Sábado
11:00 - 15:00
Domingo
Fechados
keyboard_arrow_up
+