WCN
STAROŻYTNOŚĆ 43
ŚREDNIOWIECZE 99
POLSKA 407
Zygmunt I Stary 1506-1548 26
Zygmunt August 1545-1572 14
Bezkrólewie 1
Stefan Batory 1576-1586 24
Zygmunt III Waza 1587-1632 113
Władysław IV Waza 1633-1648 5
Jan Kazimierz 1649-1668 18
Jan III Sobieski 1674-1696 10
August II 1696-1733 6
August III 1733-1763 24
Stanisław August Poniatowski 1764-1795 27
Monety bite dla Galicji i Lodomerii 2
Monety bite dla zaboru pruskiego- Fryderyk Wilhelm II 1786-1797 1
Monety bite przez Prusy dla Gdańska 1
Monety Wolnego Miasta Gdańska 1808-1812 2
Księstwo Warszawskie 1807-1815 9
Monety bite dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego 2
Aleksander I 1815-1825 i Mikołaj 1825-1855 21
Powstanie Listopadowe 1830-1831 6
Wolne Miasto Kraków 1835 1
Monety zaboru rosyjskiego 1832-1864 20
Monety dominialne i wojskowe 18
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
RZECZPOSPOLITA POLSKA 1918-1939 39
Wolne Miasto Gdańsk 3
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
PRL 1944-1989 14
MONETY PAŃSTW HISTORYCZNIE ZWIĄZANYCH Z POLSKĄ 23
BANKNOTY 56
AKCJE I OBLIGACJE 6
MEDALE 56
Plakiety 10
Medale powojenne 5
Ordery i odznaczenia 3
Medale obce 44
MONETY OBCE 242
LITERATURA 17

8 aukcja WCN

keyboard_arrow_right
Ordenar:
Mostrar:
Preços: 1 - refresh
Espere...
Próxima categoria
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_up
add