445

GDAŃSK. Alegoria zwycięstwa na cześć gdańskiego kupca Johanna Labesa (1754-1809); rys. znany gdański ...

add A sua nota 
Descrição do item

GDAŃSK. Alegoria zwycięstwa na cześć gdańskiego kupca Johanna Labesa (1754-1809); rys. znany gdański artysta, Daniel Chodowiecki (1726-1801), Gdańsk 1770; Labes jako bohater alegorii widoczny przy kierowaniu grupą robotników przesuwających głaz; specyficzne trofeum z narzędzi rolniczych i ujęcie w bramie triumfalnej symbolizuje sukcesy na polu rolnictwa i ekonomii (Labes zajmował się handlem zbożowym); u zwieńczenia bramy herb Labesa; sygnatura autora wyryta u dołu fundamentu bramy po prawej: D. Chodowiecki f[ecit]; u progu bramy napis: IPSORUM TUNC IMPERATORUM MANIBUS COLEBANTUR AGRI – Plinius (pol. Wówczas ziemia uprawiana była rękami samych cesarzy – Pliniusz Starszy); miedz. cz.-b., stan bdb., przy prawej krawędzi niewielkie rdzawe plamki; wym. płyty: 343x288 mm; bez tyt.;

Johann Labes (1754-1809). Gdański kupiec, senator Wolnego Miasta Gdańska, który zasłużył się miastu zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w kompleksie leśnym Jaśkowej Doliny we Wrzeszczu. Był synem kupca Kaspra Labesa (1715-1763), po którym odziedziczył firmę Kaspar Labes Erben handlującą zbożem i drewnem. W 1808 r. był właścicielem 6 statków towarowych o łącznej pojemności 1700 łasztów (ok. 4000 t), kamienic przy ul. Długiej 34 i ul. Chlebnickiej 30 oraz spichlerza na Wyspie Spichrzów.

Daniel Mikołaj Chodowiecki (1726-1801) – związany z Gdańskiem malarz i rysownik. Najbardziej znany w Polsce jest cykl jego 108 rysunków powstałych w 1773 r., z kolei nieznane szerzej pozostają 2 kalendarzyki wydane w Berlinie – pierwszy z nich, z 1796 r., przedstawia polskie postacie i wydarzenia historyczne, mapę Polski Sotzmanna i Warszawy Heunnequina, drugi, z 1797 r. – sceny z życia Stanisława Leszczyńskiego wraz z typami polskiej szlachty, mieszczaństwa, chłopstwa oraz polskiego wojska. W latach 50. XVIII w. Chodowiecki poświęcił się malarstwu i akwaforcie.

Leilão
XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
17 Junho 2021
date_range
Preço inicial
639 EUR
Preço de venda
888 EUR
Cobrir um lance
139%
Visualizações: 24 | Preferidos: 1
Leilão

Antykwariat Wu-eL

XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
17 Junho 2021
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Prémio do comprador
10.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Termos e Condições
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
Sobre o leilão


FAQ
Sobre o vendedor
Antykwariat Wu-eL
Contacto
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
add