94

POZNAŃ. Sprawozdanie Banku Przemysłowców Tow. Akc. w Poznaniu za rok 1922, sześćdziesiąty drugi istn ...

add A sua nota 
Descrição do item

POZNAŃ. Sprawozdanie Banku Przemysłowców Tow. Akc. w Poznaniu za rok 1922, sześćdziesiąty drugi istnienia tej instytucji, Poznań 1923. Zawiera: ogłoszenie o walnym zgromadzeniu 6 VI 1923; Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Głównego; Sprawozdanie Zarządu, wykaz przedsiębiorstw, w których Bank Przemysłowców ma udział; spis oddziałów Banku Przemysłowców, Sprawozdanie Rady Nadzorczej, rachunek zysków i strat na dzień 31 XII 1922 r., bilans Banku Przemysłowców na 31 XII 1922 r., pogląd na rozwój Banku Przemysłowców jako spółdzielni od 1861 r. do końca roku 1920. Str. 19, oprawa kartonowa z zabrudzeniami i zaplamieniami; 280x220 mm.

Bank Przemysłowców został założony w 1861 r. jako Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców miasta Poznania. Od 1888 r. działał pod firmą Banku Przemysłowców miasta Poznania. Od 1921 r. spółka akcyjna. W 1925 r. przejął akcje Banku Kredytu Hipotecznego. W 1933 r. ogłosił upadłość.

Leilão
XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
17 Junho 2021
date_range
Preço inicial
34 EUR
Preço de venda
47 EUR
Cobrir um lance
139%
Visualizações: 15 | Preferidos: 0
Leilão

Antykwariat Wu-eL

XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
17 Junho 2021
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Prémio do comprador
10.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Termos e Condições
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
Sobre o leilão


FAQ
Sobre o vendedor
Antykwariat Wu-eL
Contacto
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
add