413

WILNO. OD / Podprefektury Powiatu Wileńskiego / DO

add A sua nota 

Descrição do item

WILNO. OD / Podprefektury Powiatu Wileńskiego / DO / Obywateli tegoż Powiatu Odezwa, i WW. JPP. Inspe // ktorom Parafialnym / ZALECENIE...; dokument datowany 25 XI 1812, Wilno, podpisany: Jan Xiążę Giedroyć Podprefekt; jedna karta, tekst dwustronny; w górze pierwszej str. dopisek: Świniec W.M. Borzymowskiego; st. bdb.; wymiary arkusza: ok. 225x380 mm; NIEZWYKLE RZADKIE!

Dokument powstał w okresie wyprawy Wielkiej Armii Napoleona Bonapartego przeciwko Rosji, która rozpoczęła się od przekroczenia przez nią Niemna w dniu 23 VI 1812 r. Po opanowaniu ziem litewskich cesarz Francuzów wprowadził tymczasową administrację na tych terenach. Rozkazem dziennym z dnia 1 VII 1812 r. została utworzona Komisja Rządu Tymczasowego Wielkiego Księstwa Litewskiego w skład, której wchodzili: prezesi (Józef Sierakowski, Stanisław Sołtan, Dirk van Hogendorp), sekretarz generalny (Józef Ignacy Kossakowski) i członkowie (Louis Pierre Édouard Bignon – rezydent francuski, Franciszek Jelski, Aleksander Stanisław Potocki, Karol Prozor, Aleksander Antoni Sapieha, Jan Śniadecki, Józef Sierakowski, Ignacy Tyzenhauz). Podporządkowana jej została administracja lokalna, kierowana przez podprefektów w poszczególnych powiatach. W powiecie wileńskim podprefektem został Jan ks. Giedroyć, autor tego pisma. Jego treść wiąże się ściśle z zadaniami, jakie przed administracją stawiał Napoleon Bonaparte. Polegały one na zapewnieniu Wielkiej Armii aprowizacji i tworzeniu miejscowych oddziałów, które miały walczyć u boku Francuzów. W piśmie wskazuje się na problemy związane z wyegzekwowaniem od obywateli furażu, furmanek i podatków. Dopisek odręczny wskazuje na jakiegoś Borzymowskiego. Może być to przedstawiciel rodziny z tego regionu. Wiadomo, że w XVII w. nazwisko takie nosili: Borzymowski Jan (1610-1673) superintendent zborów i Borzymowski Jan (zm. 1687) konsenior wileński, kaznodzieja. Miejscowość Świeniec (później znana jako Świniec, lit. Švenčius) to wieś obecnie położona na Litwie w gminie rejonowej Soleczniki.

Leilão
XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
28 Março 2020
date_range
Preço inicial
219 EUR
Preço de venda
380 EUR
Cobrir um lance
174%
Visualizações: 24 | Preferidos: 0
Leilão

Antykwariat Wu-eL

XXVII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
28 Março 2020
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Prémio do comprador
10.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Termos e Condições
 1. Osoba biorąca udział w aukcji w sposób świadomy akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 3. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1/U3, 70-410 Szczecin.
 4. Dane osobowe uczestników licytacji są danymi poufnymi i pozostają do wyłącznej dyspozycji wyżej wymienionego administratora danych.
 5. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone do sprzedaży przez komitentów lub stanowiące własność Antykwariatu.
 6. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej - 15%.
 7. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz inne uprawnione instytucje po cenach wylicytowanych. Ostateczna lista wynikowa wraz z uwzględnieniem prawa pierwokupu zostanie opublikowana po aukcji.
 8. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
 9. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 10. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji.
 11. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to kredytowo (bez obowiązku przedpłaty), dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 12. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela.
 13. Opisy obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. 
Sobre o leilão


FAQ
Sobre o vendedor
Antykwariat Wu-eL
Contacto
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
add