160

GDAŃSK. Zestaw 51 cz.-b. miedz. i akwf. autorstwa Johanna Carla Schultza; widoki pochodzą ze znanego ...

add A sua nota 

Descrição do item

GDAŃSK. Zestaw 51 cz.-b. miedz. i akwf. autorstwa Johanna Carla Schultza; widoki pochodzą ze znanego cyklu Danzig und seine Bauwerke, na który składają się 3 albumy miedziorytów, ukazujące się w Gdańsku w latach 1855-1868; cykl zawiera łącznie 54 rycin wykonanych w latach 1842-1867, tutaj brakuje 3; dodatkowo 12 kart z opisami; na każdej płycie, w obrębie kompozycji, łączone inicjały ICS i data; każdy arkusz opatrzony tłoczonym znakiem; st. bdb. i db., niektóre karty po fachowej konserwacji; arkusze o różnych wymiarach (niektóre marginesy przycięte), wymiary arkuszy: od ok. 452x520 do ok. 515x682 mm; różne wymiary płyt: od ok. 198x250 do ok. 680x515 mm; całość umieszczona w sztywnej tece, po konserwacji, wymiary: 570x730 mm.

Część I: 1) karta tytułowa – Danzig und seine Bauwerke / in / malerischen Original-Radierungen mit geometrischen Details und Text / von / Johann Carl Schultz...; 2) karta tytułowa z Bramą Wyżynną – DANZIG UND SEINE BAUWERKE / SEINER MAIESTAET FRIEDRICH WILHELM IV. / ALLERGNAEDIGSTEN KÖNIGE UND HERRN / IN TIEFSTER EHRFURCHT GEWIDMET; 3) panorama miasta – DANZIG, naprawione rozdarcia dolnego marginesu; 4) Wieża Więzienna i Katownia – STOCKTHURM und ehemalige PEINSTUBE; 5) Ulica Długa z przedprożami na pierwszym planie – LANGGASSE, naprawione rozdarcie dolnej krawędzi; 6) kamienice z przedprożami – WOHNHÄUSER; 7) przedproża przy ulicy Piwnej – BEISCHLAEGE. / 1660; 8) sień jednego z miejskich budynków – HAUSFLUR, naprawione rozdarcia; 9) Długi Targ z ratuszem – LANGE-MARKT, naprawione rozdarcia; 10) Ratusz Głównego Miasta – RATHHAUS / der Rechtstadt; 11) sień Ratusza Głównego Miasta – RATHHAUS-FLUR, naprawione rozdarcia dolnej krawędzi; 12) Wielka (Letnia) Sala Rady ratusza w 1593 r. – SOMMER-RATHSSTUBE / 1593; 13) Dwór Artusa z Fontanną Neptuna – ARTUS-HOF MIT DEM SPRINGBRUNNEN; 14) Wielka Hala Dworu Artusa – ARTHUS-HOF, naprawione rozdarcia marginesów; 15) rzuty poziome – porównanie wielkości gdańskich kościołów do rzymskiej Bazyliki Św. Piotra – Grössenverhältniss der Danziger Kirchen unter sich und zur St. Peters-Kirche in Rom; 16) rzuty pionowe kościoła św. Katarzyny, Bazyliki Mariackiej i kościoła św. Piotra i Pawła – St. Katharinen / St. Marien / St. Peter u. Paul, naprawione rozdarcia; 17) Bazylika Wniebowzięcia NMP – ST. MARIEN; 18) południowa nawa kościoła mariackiego – SÜDLICHER SEITENSCHIFF VON ST. MARIEN; 19) szpital Bożego Ciała – HEIL. LEICHNAM; 20) kościół św. Trójcy i kaplica św. Anny – ST. TRINITATIS UND ST. ANNEN; 21) Brama Mariacka i Dom Towarzystwa Przyrodniczego – FRAUENTHOR; 22) Dwór Miejski – STADT-HOF; 23) Baszta Schultza – THURM am STADTHOFE. / erbaut 1343, abgetragen 1846, naprawione rozdarcie i ubytek papieru na dolnym marginesie; 24) widoki miasta w 4 sekcjach – AUS DEM XV. JAHRHUNDERT; część II: 25) karta tytułowa z panoramą miasta – Danzig und seine Bauwerke / in malerischen Original Radirungen mit geometrischen Details und Text / Johann Carl Schultz. / Königl. Preussischem Professor etc. / ZWEITE FOLGE / SEINER MAJESTÄT WILHELM 1. KÖNIG VON WÜRTEMBERG / ehrfurchtsvoll gewidmet vom Autor, naprawione rozdarcie prawego marginesu; 26) kościół św. Elżbiety, w tle kościół św. Józefa – ST. ELISABETH- UND KARMELITER-KIRCHE; 27) kościół św. Bartłomieja (obecnie Konkatedra greckokatolicka św. Bartłomieja i Opieki Najświętszej Bogurodzicy w Gdańsku – ST. BARTHOLOMÄI; 28) kościół św. Katarzyny – CHOR-ABSCHLUSS / VON / ST. CATHARINEN, rozdarcia marginesów (wszystkie poza jednym – najmniejszym – naprawione); 29) wnętrze kościoła św. Trójcy – CHOR VON ST. TRINITATIS, naprawione rozdarcia marginesów; 30) kanał Raduni przed Wielkim Młynem – RADAUNEN-INSEL, naprawione rozdarcia prawego marginesu, niewielkie rozdarcia górnej krawędzi; 31) Ratusz Starego Miasta – RATHHAUS der ALTSTADT; 32) kościół św. Brygidy i Wielki Młyn w 4 sekcjach – ST. BIRGITTEN UND GROSSE MÜHLE, zażółcenia, po fachowej konserwacji; 33) Wielka Zbrojownia w 2 ujęciach: od strony Targu Węglowego i od strony ul. Piwnej – ALTES ZEUGHAUS; 34) kamienice przy Długim Targu – WOHNHÄUSER DER LANGGASSE; 35) sień jednej z kamienic – HAUSFLUR EINES BÜRGERHAUSES, naprawione rozdarcia, niewielkie rozdarcie górnej krawędzi, zażółcenia; 36) kamienice gotyckie – GOTHISCHE WOHNHÄUSER, w kilku miejscach zaprasowany papier; 37) kościół św. Mikołaja – ST. NICOLAI. DOMINICANER; 38) kościół św. Jana – ST. JOHANNIS-KIRCHE; 39) Kamlaria z siedzibą w Ratuszu Głównego Miasta – KÄMMEREI-KASSE; 40) złoty posąg króla Zygmunta Augusta z wieży Ratusza Głównego Miasta – SIGISMUND AUGUST, naprawione rozdarcie w górnej części; część III: 41) karta tytułowa z Fortem Grodzisko (Górą Gradową) – Danzig und Seine Bauwerke / in malerischen Original-Radirungen mit geometrischen Details und Text..., naprawione rozdarcia; 42) ul. Piwna – IOPENGASSE; 43) rokokowa ambona w kościele mariackim – ROKOKO KANZEL IN ST. MARIEN; 44) detal z Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga – AUS DEM DANZIGER BILDE: „DAS JÜNGSTE GERICHT”, rozdarcie dolnej krawędzi, rdzawe plamki; 45) kamienice przy Długim Targu – ECKHAUS DER LANGGASSE, naprawione niewielkie rozdarcia krawędzi; 46) barokowa sień jednej z kamienic przy ul. Mariackiej – BAROCKE HAUSFLUR; 47) dom z czasów krzyżackich – WOHNHAUS AUS DER ORDENSZEIT, minimalne naddarcie lewej krawędzi; 48) Dwór Bractwa św. Jerzego – DIE HALLE; 49) przedproża przy ulicy Korzennej – BEISCHLAG; 50) detal z Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga – ANDERE GRUPPE AUS DEM „JÜNGSTEN GERICHT”, rdzawe plamki; 51) sień rodzinnego domu J.C. Schultza – HAUSFLUR MEINES VATERHAUSES. 1798, naprawione niewielkie rozdarcie lewej krawędzi.

Johann Carl Schultz (1801-1873), gdański artysta malarz, grafik, pedagog, społecznik. Edukację artystyczną odbył w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Johanna A. Breysiga; w późniejszych latach kształcił się na uczelniach artystycznych w Berlinie i Monachium. W latach 1824-1828 i 1839-1840 przebywał we Włoszech. Od 9 VI 1832 do śmierci był profesorem, a następnie dyrektorem (w latach 1843-1873) Królewskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (1835 r.). Postulował zachowanie i ochronę zabytków Gdańska. Współzałożyciel i działacz Stowarzyszenia na Rzecz Zachowania Starodawnych Budowli i Zabytków Sztuki Gdańska (1856 r.), współpracował z malborskim Zarządem Odbudowy Zamku. Od 1829 r. członek berlińskiego Towarzystwa Malarzy, Rzeźbiarzy, Architektów i Miłośników Sztuki, od 1836 r. – Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie, od 1861 r. – Carskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu i Śląskiego Towarzystwa na rzecz Rodzimej Kultury we Wrocławiu. Tworzył obrazy olejne, rysunki i inne prace graficzne. Szczególne znany dzięki swemu cyklowi 54 miedziorytów wykonanych w latach 1842-1867 (wyd. 1855-1868): Danzig und seine Bauwerke – grafiki te wykorzystano między innymi przy odbudowie Głównego Miasta Gdańska po II wojnie światowej.

Leilão
XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
17 Junho 2021
date_range
Preço inicial
2 892 EUR
Preço de venda
4 316 EUR
Cobrir um lance
149%
Visualizações: 78 | Preferidos: 1
Leilão

Antykwariat Wu-eL

XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
17 Junho 2021
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Prémio do comprador
10.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Termos e Condições
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
Sobre o leilão


FAQ
Sobre o vendedor
Antykwariat Wu-eL
Contacto
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
add