Pesquisa avançada Pesquisa avançada
22

(KONSTYTUCYE). Constitucie Statuta y Przywileie na walnych Seymach Koronnych od roku pańskiego 1550 áż do roku 1637 uchwalone.

add A sua nota 
Descrição do item
(KONSTYTUCYE). Constitucie Statuta y Przywileie na walnych Seymach Koronnych od roku pańskiego 1550 áż do roku 1637 uchwalone. 

Cum gratia & privilegio S. R. M. Kraków 1637.  W Drukárniey Andrzeiá Piotrkowczyká, Królá J. M. Typográphá Roku Pańskiego ... (32 x 20 cm), k. [4], s. 940, k. [9], w tym 2 barwne karta tyt. z drzeworytem herbowym i 1 całostr. drzeworyt Orła Białego, winiety i inicjały w drzeworycie. (oraz)
- 1611. Constitucie seym walnego Koronnego w Warszawie MDCXI. dnia dziewiątego Listopada. (Herb narodowy i królewski w drzeworycie). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa.  karta tyt., k. [1], s. 49, [1] oraz Uniwersał poborowy. 1611. k. [10]. (oraz) Postępek prawny, s. 19, [1]. (oraz)
 - ACTA et Decreta Commisionum S.R.M. Poloniae et Sveciae, Regiomonti In Annie 1609 & 1612, habitarum. ... Cracoviae 1633. In Officina Andreae Petricovij.  karta tyt., s. 93, [1]. (oraz)
- 1613. Constitucie seymu walnego Koronnego w Warszawie roku MDCXIII. Dziewiętnastego Lutego. (Herb narod. i król. w drzeworycie) Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 50. Dalej idzie: Uniwersał poborowy 1613. k. [12]. (oraz)
- 1613. Uchwała Seymu Koronnego Warszawskiego roku MDCXIII dnia dwudziestego czwartego Grudnia. (Herb narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drnkarni Andrzeia Ptotrkowczyka Króla J. L. Typografa. karta tyt., s. 12. Dalej idzie: Uniwersał poborowy 1613. k. [11]. (oraz)
- 1616. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXVI dnia 26 Kwietnia (herb narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 50. Dalej idzie: Uniwersał poborowy 1616. k. [10]. (oraz)
- 1618. Constitucie Seymu walnego generalnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXVIII (herb. narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M Typografa. karta tyt., s. 8. Dalej idzie Uniwersał poborowy 1618. k. [11]. (oraz).
- 1619. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXIX. (Herb narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 6. Dalej idzie Uniwersał poborowy 1619. k. [12]. (oraz)
- 1620. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXX (herb narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa.  karta tyt., s. 26. Dalej idzie: Uniwersał poborowy 1620. k. [14]. (oraz)
- 1621. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXXI, (herb narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa.  karta tyt., s. 26. Dalej idzie:
- 1623. Constitucie Symu walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXXI, (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Warszawie w drukarni dziedziców Piotra Elerta J. K. M. typografa. karta tyt., s. 18. (oraz)
- 1624. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego roku MDCXXIV. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. Typografa. karta tyt., s. 12. Dalej idzie: Uniwersał poborowy 1624. k. [11]. (oraz).
- 1625. Uchwała seymu walnego Koronnego w Warszawie roku MDCXXV. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeja Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., k. [3]. (oraz)
- 1626. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszaws. roku pańskiego MDCXXVI. (rycina herbu narod. i król). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 10. Dalej idzie: Uniwersał poborowy 1626. k. [12]. (oraz).
- 1626. Uchwała Seymu Toruńskiego dwuniedzielnego. Roku Pań. MDCXXVI. (rycina herbu narod. i król). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 5, [1]. Dalej idzie: Uniwersał poborowy 1626. K. [12]. (oraz)
- 1627. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego roku pańs. MDCXXVII, dnia 23 Listopada (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 16,. Dalej idzie: Uniwersał poborowy 1627. k. [12]. (oraz).
- 1628. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego trzyniedzielnego, roku pańkiego MDCXXVIII dnia 18 Lipca (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typographa.  karta tyt., k. [16] (wraz z tytułem i z uniwersałem poborowym, który tu się ściśle łączy z konstytucją. (oraz).
- 1629. Constitucie seymu walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXXIX dnia 20 Lutego (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla.J. M. typographa. karta tyt., s. 25, na odwr. ostatniej stronie poczyna się Uniwersał poborowy 1629. (razem z instruktarzem celnym na końcu zamieszczonym). k. [12]. (oraz)
- 1629. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego roku pańskiego MDCXXIX dnia 27 Listopada (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., k. [10]. (oraz).
- 1631. Constitucie seymu walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCXXXI dnia 12 Marca (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. W Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typographa. karta tyt., s. 45, [1].
- 1632. Constitucie seymu walnego Koronnego Warszawskiego trzyniedzielnego roku pańskiego MDCXXXII dnia 1 Kwietnia (rycina herbu król. i narod). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Krola J. M. typographa. karta tyt., s. 7. Na odwr. str. ostatniej karty poczyna się: O podatkach Rzeczypospolitey, s.. [7]. (oraz).
- 1632. Acta Interregni Post mortem serenissimi & gloriosis. Simi olim Sigismundi Tertii Regis Poloniae: Necnon Sveciae Regis Haereditarij; Pie In Domino ultima Aprilis Warszaviae defuncti AD. 1632. Cracoviae (1632). In Officina Andreae Petricovii. k. [3], dalej idzie: Laudum Województwa Krakowskiego... w roku 1634. k. [2]. (oraz)
- 1632. Confederacya Generalna omnium ordinum Regni et Magni Ducati Lith. ... (Na końcu:) Kraków 1632. W Drukarni Andrzeja Piotrkowczyka. k. [10]. (oraz)
- 1632. Porządek na Seymie Walnym Elekcyey między Warszawą a Wolą. 1632. Dnia 27 września. (32,5 x 22 cm), s. 24. (oraz)
- 1633. Przywileye y Constitucie Seymowe, za panowania Ie Królewskiey Mci Władysława IV. Roku Pańskiego M.DC. XXXIII. W Krakowie, Drukarni Andrzeja Piotrkowczyka.  karta tyt., s. 63, [1].
- 1634. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego roku pańskiego MDCXXXIV. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 14. Dalej idzie: O podatkach w RP. 1634. k. [4]. (oraz)
- 1635. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego sześćniedzielnego roku pańskiego MDCXXXV.zaczętego ostatniego dnia miesiąca stycznia a skończonego 14 marca. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 50. Dalej idzie: (O podatkach w RP. 1635). k. [4]. (oraz)
- 1635. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego roku pańskiego MDCXXXV, dnia 21 miesiąca listopada. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 12. (oraz)
- 1637.Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego roku pańskiego MDCXXXVII, dnia 3 miesiąca czerwca. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 12. (oraz)
- 1638. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego sześćniedzielnego roku pańskiego MDCXXXVIII. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 56. Dalej idzie: Declaracie województw o podatkach na potrzebę Rzpltej pozwolonych. k. [3].. (oraz)
- 1640. Uchwała Seymu walnego Koronnego sześćniedzielnego w Warszawie roku 1640. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 15, [1]. (oraz)
- 1641. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego sześćniedzielnego roku pańskiego MDCXLI, dnia 20 miesiąca sierpnia. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 37, [1] (oraz)
- 1642. Constitucie uchwała Seymu walnego Koronnego dwuniedzielnego w Warszawie roku pańskiego MDCXLII, dnia 11 miesiaca lutego. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 16. (oraz)
- 1643. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego sześćniedzielnego roku pańskiego MDCXLIII, dnia 12 miesiąca lutego. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 26. (oraz)
- 1643. Commissya de Precis rerum et inductis z uchwały Seymu walnego dnia 27 miesiaca maja, w roku MDCXLIII. (rycina herbu narod. i król.). W Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa.  karta tyt., s. 10. (oraz)
- 1646. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego sześćniedzielnego roku pańskiego MDCXLVI, dnia 5 miesiąca grudnia. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 20. (oraz)
- 1647. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego trzyniedzielnego roku pańskiego MDCXLVII, dnia 2 miesiąca maja. (rycina herbu narod. i król.). Cum gratia et privilegio S. R. M. w Krakowie w drukarni Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 49, [1], dalej idzie: (oraz)Łubienski M. Dei Gratia Archiepiscopus, k. [2]. (oraz)
- 1648. Porządek na Seymie Walnym Elekcyey między Warszawą a Wolą... 1648. Dnia 6 października. s. 28. (oraz)
- 1649. Przywileye y Constitucie Seymowe, za panowania Ie Królewskiey Mci Jana Kazimierza. Roku Pańskiego M.DC. XLIX.. W Krakowie, Drukarni Andrzeja Piotrkowczyka.  karta tyt. (barwna), s. 27 (pomyłka w paginacji, od strony nr 11 po Suffragia). (oraz)
- 1648. Suffragia Województw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego. Zgodnie na najjaśniejszego Jana Kazimierza obranego króla polskiego... Na końcu:) W Krakowie (1648). W Drukarni wdowy i dziedziców Andrzeja Piotrkowczyka. k. [20]. (oraz)
- 1649. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego sześćniedzielnego roku pańskiego MDCXLIX, dnia 22 listopada. (rycina herbu narod. i król.). W Krakowie, Druk wdowy i dziedzicówi Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 50. (oraz)
- 1650. Constitucie y uchwała Seymu walnego Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego roku pańskiego MDCL, dnia 5 grudnia. (rycina herbu narod. i król.). W Krakowie, Druk wdowy i dziedzicówi Andrzeia Piotrkowczyka Króla J. M. typografa. karta tyt., s. 32. (oraz)
- 1653. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego skroconego roku pańskiego MDCLIII, dnia 24 marca. (rycina herbu narod. i król.). W Warszawie. W drukarnie Piotra Elerta J.K.M. typografa. karta tyt., s. 48. (oraz)
- 1654. Constitucie Seymu walnego Koronnego Warszawskiego roku pańskiego MDCLIV, dnia 9 czerwca. (rycina herbu narod. i król.). W Warszawie. W drukarnie Piotra Elerta J.K.M. typografa. karta tyt., s. 40. (oraz)
- 1655. Constitucie Seymu walnego Koronnego dwuniedzielnego w Warszawie roku pańskiego MDCLV, dnia 19 maia. (rycina herbu narod. i król.). W Warszawie. W drukarnie Wdowy i Dziedziców Andrzeja Piotrkowczyka J.K.M. typografa.  karta tyt., s. 41, [1]. (oraz),
- 1658. Constitucie Seymu walnego Ordinaryinego sześćniedzielnego w Warszawie roku pańskiego MDCLVIII, dnia 10 julij. (rycina herbu narod. i król.). W Krakowie. W drukarnie Wdowy i Dziedziców Andrzeja Piotrkowczyka J.K.M. typografa. karta tyt., s. 70. (oraz),
- 1659. Constitucie Seymu walnego sześćniedzielnego extraorynaryinego w Warszawie roku pańskiego 1659, dnia 17 marca. (rycina herbu narod. i król.). W Krakowie. W drukarnie Wdowy Andrzeja Piotrkowczyka J.K.M. typografa. karta tyt., s. 68. dalej idzie: Constytucye Wielkiego X. Lith. 1659. s. 21, [1]. (oraz).
 - 1661. Uchwała Seymu Walnego Koronnego Sześćniedzielnego W Warszawie... R.P. MDCLXI, dnia 2 maia. W Krakowie. u Wdowy y Dziedziców A. Piotrkowczyka 1661. karta tyt., s. 78. dalej idzie: Constytucye Wielkiego X. Lith. 1661. s. 36. (oraz).
- 1662. Constitucie Seymu walnego koronnego extraorynaryinego ... R.P. 1662, dnia 20 lutego. (rycina herbu narod. i król.). W Krakowie. W drukarnie Anny Teresy Piotrkowczykowey J.K.M. typografa. karta tyt., s. 44. dalej idzie: Constytucye Wielkiego X. Lith. 1662. s. 28. (oraz).
- 1667. Constitucie Seymu walnego koronnego ... sześćniedzielnego ordynaryinego w Warszawie R.P.  MDCLXVII, dnia 7 marca. (rycina herbu narod. i król.). W Warszawie. Udziedziców Piotra Elerta J.K.M. typografa. karta tyt., s. 78. (oraz).
 - 1668. Uchwała Seymu Walnego Koronnego... R.P. MDCLXVIII. W Warszawie, udziedziców Piotra Elerta. J.K.M. typografa. karta tyt., s. 8. dalej idzie: Confederacya Generalana... 1668. s. 38 (oraz)
 - Porządek na Seymie Walnym Electiey... k. [7]. (oraz)
 - Articuli Pactorum Conventorum... k. [10]. (oraz)
- 1669. Suffragia Województw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego. Zgodnie na najjaśniejszego Michała Korybuta obranego króla polskiego... Na końcu:) W Krakowie (1648). W Drukarni wdowy i dziedziców Andrzeja Piotrkowczyka. k. [31], [1]. (oraz)
 - 1670. Przywileie y Constytucie Seymowe za panowania Iego Krolewskiey Mości Michała I. R.P. MDCLXX. W Warszawie 1670. Karta tyt. z ryciną herbu narod. i król., s. 58, [1]. Dalej idzie: Confederacya Generalna... R.P. 1674. s. 48, k. [1]. (oraz)
 - 1676. Przywileie y Constytucie Seymowe za panowania Iego Krolewskiey Mości Jana III. R.P. MDCLXXVI. W Krakowie. Druk Dziedzców Krzysztofa Schedla I.K.M. Typogr. Karta tyt. (barwna) z ryciną herbu narod. i król., s. 70, całostr. drzeworyt. Dalej idzie: Constitucie W.X.L.. R.P. 1676. s. 27, k. [1]. Pieczęć król Jana III przez paier. (oraz)
 - 1677. Constitucie Seymu Walnego Extraordynaryinego szescniedzielnego w Warszawie R.P. MDCLXXVII. .. W Warszawie w druk. Dziedzców Piotra Elerta. karta tyt.  z ryciną herbu narod. i król. s. 53. dalej idzie: Constitucie W.X.L. s. 28, całość współopr., opr. sk. z epoki.

(Estr. T. 20). Imponujący zbiór praw, konstytucji sejmowych koronnych i litewskich, uniwersałów poborowych, uchwał, dekretów i in. aktów prawnych, obejmujący okres 1550 - 1677. Chronologicznie uwzględnia panowanie Zygmunta Augusta, Henryka Walezego, Stefana Batorego, Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III.  Estreicher obszernie opisuje omawiany zbiór praw na 4-ech stronach, jednak oferowany egzemplarz zawiera tytuły wykraczające poza wspomniany opis bibliograficzny i ponad granice czasowe zamieszczone na głównej karcie tytułowej.  Ślady niew. zawilg. i zabrudzeń, niektóre karty poluźnione, niew. naddarcia i ubytki, niew. zaplam. i zagięcia narożników, nieliczne ślady kornika.  Oprawa: skóra brązowa, otarcia i ubytki skóry na grzbiecie i krawędziach (ilustracja).  4 karty tyt. w kolorze (czerwono-czarne), na odwrocie 3-ciej, całostr. wizerunek Orła Białego w drzeworycie. Liczne karty tyt. z herbowymi drzeworytami.  Proweniencja: pieczęcie: Z księgozbioru Kana Sas Zubrzyckiego. Na karcie tyt. skreślenie i wpis "G. Rochi R(K)ietczewski.." Na odwrocie 1-szej k. tyt. odręczny wpis: "Joannes Josephus a Żabie Nałęcz Żabicki" (Jan Józef Żabicki herbu Nałęcz z Żabic).  Bardzo rzadkie.  9546/1
Leilão
Livraria Wójtowicz Antiquarian Bookshop, Leilão n.º 61
gavel
Data
14 Outubro 2023 CEST/Warsaw
date_range
Preço inicial
6 371 EUR
Preço de venda
7 242 EUR
Cobrir um lance
114%
Visualizações: 284 | Preferidos: 12
Leilão

Antykwariat Wójtowicz

Livraria Wójtowicz Antiquarian Bookshop, Leilão n.º 61
Data
14 Outubro 2023 CEST/Warsaw
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Prémio do comprador
10.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 5
  100
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Termos e Condições
Sobre o leilão
FAQ
Sobre o vendedor
Antykwariat Wójtowicz
Contacto
Antykwariat Wójtowicz s.c.
room
ul. Szpitalna 19
31-024 Kraków
phone
-
keyboard_arrow_up