10

SZTUKA I NARÓD. [W-wa, kwiecień? 1943. Nr.7. Wydawnictwo Konfederacji Narodu]. Brak obu okładek...

Notificações durante o leilão ao vivo
notifications_off Alerta: Não
textsms SMS: Nenhum
add A sua nota 

Descrição do item

SZTUKA I NARÓD. [W-wa, kwiecień? 1943. Nr.7. Wydawnictwo Konfederacji Narodu]. Brak obu okładek. Format 20/29 cm. s. 24. Numer zaczyna się od artykułu : Uniwersalizm w kulturze. Dalej wiersze Karola Topornickiego [ Właściwie : Tadeusz Gajcy] : Nowo narodzonemu i Legenda o Homerze. Następnie : Stanisław Łomień [ Właściwie : Andrzej Trzebiński] Metoda „Złotego szczytu” (Głosy na temat „Uniwersalizmu”). Marek Chmura [Wiersz. Właściwie autorem był Leon Zdzisław Stroiński ) pt. Warszawa. Roman Oścień [ Właściwie : Tadeusz Gajcy] „Twarzą w noc” (Fragment z opowiadania). Z podziemnego teatrzyku. Polityczna szopka kukiełkowa. Marek Chmura [Własciwie : Leon Zdzisław Stroiński. Wiersz.] pt. „Obrazek”. Z ruchu wydawniczego. Liryka przełomu (autorstwa) Juliusza Oborskiego [Właściwie : Stanisław Marczak - Oborski]. Poezja krasnej fujarki - przedruk z „Werbli Wolności” z zeszytu 2 Warszawa, styczeń 1943. Wydawnictwo KOPRu. Str.8. [oraz] z „Wiatru Wolności” Warszawa 1942. Wydawnictwo „Zrywu”. Redaktor i wydawca : Krzysztof Czarowic [ Właściwie ; Tadeusz Faszczewski], str.70. [Dalej]. Marek Chmura [Właściwie : Leon Zdzisław Stroiński]. Nie - dyplomatyczna placówka Sowietów - przedruk z „Lewą Marsz” czasopisma społeczno - literackiego nr 2, grudzień 1942, str.12 i z nr 3, styczeń 1943 r. Marek Chmura [Właściwie : Leon Zdzisław Stroiński]. Nowe pismo poświęcone kulturze. [Chodzi o „Kulturę Jutra”]. Jan Marzec [Właściwie : Wacław Bojarski]. Piosenka uliczna. - przedruk z „Posłuchajcie Ludzie. Warszawa, luty 1943. Zeszyt I. Wydawnictwo KOPRu. [Numer kończą : Nadesłano do redakcji. Pod mikrofonem . Na ostatniej stronie satyryczne rysunki. ]. Redaktorami Sztuki i Narodu byli kolejno : Kopczyński, Bojarski, Trzebiński i Gajcy - wszyscy zginęli podczas okupacji i Powstania Warszawskiego. Ukazało się 16 numerów.. Wielka rzadkość. (ZR).
Leilão
Aukcja antykwaryczna
gavel
Data
12 Novembro, 19:00
date_range
Preço inicial
553 EUR
Licitações ao vivo

Licite agora

Efetue login para licitar

Quer licitar? Inicie sessão e subscreva o leilão.

Efetuar login
PLN
.00

Ofertas aceites até: 12/11 19:00
Licitações ao vivo: 12/11 19:00

Defina o preço do item imediatamente. Faça uma oferta se quiser fazer um lance na pré-licitação. Nota: As ofertas não podem ser canceladas!

Adicionar limite

Efetue login para licitar

Quer licitar? Inicie sessão e subscreva o leilão.

Efetuar login
PLN
.00

Defina o seu limite para este item. No momento do leilão ao vivo, este item será licitado automaticamente em seu nome, até ao valor especificado. Limite é a oferta oculta. O seu valor não é conhecido por outros utilizadores. Os limites podem ser modificados pela ficha de ofertas

Enviar uma mensagem para a leiloeira

Tem perguntas sobre este item ou sobre licitação?

Visualizações: 18 | Preferidos: 1
Leilão

Antykwariat Tom

Aukcja antykwaryczna
Data
Sexta-feira, 12 Novembro, 19:00
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Custo de entrega

Prémio do comprador
10.00%
A OneBid não cobra taxas adicionais pela licitação.
Incrementos dos lances
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Termos e Condições
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania.
 2. W zamówieniach pocztowych prosimy podawać:
  1. numer pozycji
  2. nazwisko autora
  3. pierwsze słowo tytułu
  4. największą oferowaną cenę/limit/
 3. Zakupione pozycje wysyłamy:do osób prywatnych za pobraniem pocztowym lub paczką zwykłą na koszt odbiorcy po wcześniejszej wpłacie na konto.Dla instytucji płatność drogą przelewu na nasze konto.
 4. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje.Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.
 5. Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych.
 6. Instytucje płatnicy VAT proszone są o podanie na zamówieniach NIP oraz dopisku upoważniającego Antykwariat do wysyłki zakupionych książek pocztą i wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy.
 7. Do ceny wylicytowanej Antykwariat dolicza 10% opłaty organizacyjnej.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z aukcji osób,które nie wywiązują się z zobowiązań.
 9. Prowadzący aukcję może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny. 
 10. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.
 11. Zamówienia na aukcję przyjmujemy do godz.21 00 dnia poprzedzającego.
 12. Antykwariat przypomina,że zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 18.3.2010 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według przepisów zawartych w w/w Ustawie.
 13. Przypominamy również,że zgodnie z obowiązującymi przepisami,antykwariat jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów,dokonujących   transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.
 14. Odbiór książek w antykwariacie od 3 listopada 2020. Antykwariat jest czynny: w poniedziałki, środy, piątki 10:00-14:00, we wtorki, czwartki 14:00-18:00
Sobre o leilão


FAQ
Sobre o vendedor
Antykwariat Tom
Contacto
Antykwariat Tom
room
ul. Żelazna 91
00-879 Warszawa
phone
+48 226201301
keyboard_arrow_up
+