686

Polska, III RP, Kompletny rocznik 2011 - GCN MS70, oksydowana MS68, UNC

GCN MS70, MS68 MAX
add A sua nota 

Descrição do item
Condição: GCN MS70, MS68

Polska, III RP, Kompletny rocznik 2011 - całość GCN MS70, oksyda - MS68, mennicaWarszawa

srebro 925, waga katalogowa 20 złotych - 28,28 grama, 10 złotych - 14,14 grama 

Literatura : Fischer OB
Leilão
Aukcja 7 (6-8 marca)
gavel
Data
06 Março 2021
date_range
Preço inicial
178 EUR
Condição
GCN MS70, MS68 MAX
Preço de venda
236 EUR
Cobrir um lance
133%
Visualizações: 51 | Preferidos: 0
Leilão

COINSNET Krzysztof Padzikowski

Aukcja 7 (6-8 marca)
Data
06 Março 2021
Itens com lances

Todos os itens estão listados para licitação

Prémio do comprador
18.00%
Incrementos dos lances
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Termos e Condições

Regulamin aukcji 

1. Organizatorem aukcji jest firma COINSNET Krzysztof Padzikowski (dalej Organizator) z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 28, NIP 5541003840, Regon 091117056, adres mailowy: [email protected] .

2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących (Uczestników aukcji) i na zlecenie właścicieli sprzedawanych przedmiotów (Sprzedający). Organizator również może być Sprzedającym.

3. W ramach rejestracji znany Organizatorowi Uczestnik otrzymuje limit wydatków w wysokości 10 000 złotych. O podwyższeniu limitu decyduje Organizator po otrzymaniu wniosku i referencji na adres mailowy ([email protected]) przez Uczestnika. W przypadkach wątpliwych referencji Organizator może odmówić podwyższenia limitu.     

4. W przypadku rejestracji osób nieznanych Organizatorowi, nie posiadających odpowiednich referencji, Organizator może warunkowo przydzielić Uczestnikowi limit 2 000 złotych. Podwyższenie limitu następuje po wpłaceniu wadium w wysokości 10 % na konto Organizatora. 

5. W uzasadnionych przypadkach Organizator zostawia sobie prawo odmowy rejestracji i przyznania limitu Uczestnikowi.

6. Katalog bieżącej aukcji udostępniony jest na stronie www.coinsnet.onebid.pl .

7. Przedmiotem aukcji są monety, banknoty, papiery wartościowe, medale i odznaczenia, odznaki i inne artykuły kolekcjonerskie. Organizator gwarantuje oryginalność sprzedawanych przedmiotów, chyba że w opisie aukcji stwierdzono inaczej. Za ich wady prawne i ukryte wady fizyczne odpowiada Sprzedający.

8. Organizator gwarantuje rzetelność opisu przedmiotów. Uwagi co do opisów mogą być zgłaszane Organizatorowi do 3 dni od momentu rozpoczęcia aukcji. Zasadne wnioski i uwagi, o ile będzie to możliwe, Organizator postara się zamieścić w opisie przedmiotów.

9. Uczestnicy mogą dokonać obejrzenia wystawionych przedmiotów w siedzibie firmy lub w innym zaproponowanym przez Organizatora miejscu po uprzednim umówieniu się. Przedmioty aukcji przechowywane są w skrytce bankowej i nie ma możliwości obejrzenia ich bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie Organizatora. Uczestnicy aukcji będą traktowani tak, jakby oglądali na żywo licytowane przedmioty.

10. Licytacja przedmiotów rozpoczyna się od kwot podanych przez Organizatora, wg następujących stopni przebicia :


                                                               od 0 - 200 zł       po 10 zł

                                                           od 200 - 500 zł        po 20 zł

                                                         od 500 - 1000 zł        po 50 zł

                                                       od 1000 - 2000 zł      po 100 zł

                                                       od 2000 - 5000 zł      po 200 zł

                                                     od 5000 - 10000 zł      po 500 zł

                                                   od 10000 - 20000 zł    po 1000 zł

                                                   od 20000 - 50000 zł    po 2000 zł

                                                         ponad  50000 zł    po 5000 zł

11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu kwoty stanowiącej najwyższą złożoną ofertę. W przypadku wątpliwości Organizator może powtórzyć licytację.

12. Uczestnik zobowiązany jest do wykupu przedmiotów po cenie licytacji powiększonej o opłatę aukcyjną stanowiącą  18 % kwoty wylicytowanej. Kwota ta zawiera podatek Vat. Organizator zastrzega sobie możliwość obniżenia opłaty aukcyjnej w określonych przypadkach. Termin zapłaty za przedmioty wynosi 14 dni i na wniosek pisemny Uczestnika może zostać wydłużony do 30 dni. Po tym terminie Organizator ma prawo naliczyć ustawowe odsetki od niezapłaconej kwoty.

13. Zapłata za wylicytowane przedmioty następuje na rachunki bankowe Organizatora w PLN, USD, EUR lub gotówką w siedzibie firmy. 

14 Numer kont bankowych:

                                PLN     25 1940 1076 5262 8621 0000 0000                                                                                   

                                USD    PL06 1090 1072 0000 0001 1477 2352                                                                                                   

                                EUR    PL93 1090 1072 0000 0001 0940 5425 

15. Uczestnik może odebrać osobiście przedmioty w siedzibie Organizatora. Przedmioty opłacone przez przelewy na konta bankowe zostaną wysłane Pocztą Polską lub innymi firmami kurierskimi zgodnie z cennikiem wysyłek podanym przez Organizatora. Obowiązek zapłaty kosztów wysyłki spoczywa na Uczestnikach. Wyjątkiem od tego może być umowa między Organizatorem a Uczestnikiem o zaniechaniu pobrania kosztów wysyłki.

16. Wywóz przedmiotów za granicę zakupionych na aukcji a przekraczających wartość 16 000 złotych reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków ( Dziennik Ustaw z 2017 r., pozycja 2187 i późniejsze).

17. Uczestnik licytacji będzie traktowany tak, jakby oglądał przedmioty na żywo i studiował ich stan zachowania. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Aukcji w każdej chwili, bez konieczności powiadamiania o tym fakcie wszystkich Uczestników.

19. Każdy uczestnik w procesie rejestracji do aukcji zobowiązany jest do akceptacji niniejszego Regulaminu.

20. Moc prawną ma tylko i wyłącznie regulamin sporządzony w języku polskim. Dla spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

21. Miejscem rozstrzygania sporów jest Sąd Cywilny w Bydgoszczy, miejscowości-siedziby Organizatora.

Regulamin aukcji zawiera 21 punktów.


Sobre o leilão


FAQ
Sobre o vendedor
COINSNET Krzysztof Padzikowski
Contacto
COINSNET Krzysztof Padzikowski
room
Ul. Dworcowa 28
85-010 Bydgoszcz
phone
+48 606 87 88 38
Horário de funcionamento
Segunda-feira
Aberto
Terça-feira
Aberto
Quarta-feira
Aberto
Quinta-feira
Aberto
Sexta-feira
Aberto
Sábado
- 13:00
Domingo
Fechados
keyboard_arrow_up
add